SKYDDSRUM – om kristider kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det samordnande ansvaret för skyddsrummen i Sverige.

Många av skyddsrummen används till annat i fredstid. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummen snabbt skall kunna tas i bruk på av MSB given signal.

Brf Njord är inte fastighetsägare för skyddsrummen i fastigheten.

Finns det skyddsrum i Kvarnengaraget?

Enligt MSB finns det utrymmen i Kvarnengaraget som är skyddsrum och det är Stadsrum Fastigheter Kvarnen AB som är fastighetsägare för dessa.

Brf Njords utrymme i garaget, den låsta delen mot Salagatan, används för föreningens fasta garageplatser i fredstid.  Men skyddsrummet måste kunna iordningsställas som ett fullgott skyddsrum inom 48 timmar ifall det behövs i krigs- eller kristid.

Det betyder att samtliga hyrestagare som har en fast garageplats i den låsta delen, ska kunna flytta ut sina bilar inom 48 timmar. Detta för att fastighetsägaren ska kunna ställa i ordning utrymmet så att vitala funktioner fungerar. Brf Njord ansvarar inte för att erbjuda andra P-platser om den låsta delen ska utrymmas vid kris eller krig.

Om Sverige hamnar i höjd beredskap så innebär det ingen företrädesrätt för dig som bor i huset eller i kvarteret att använda just det skyddsrum som finns i Kvarnengaraget utan det är de som kommer först dit som har rätt att använda det.

Det är därför viktigt att du tar del av information från MSB för att ta reda på mer om skyddsrum och var skyddsrum finns, MSB hemsida www.msb.se

Vid behov kommer Stadsrum Fastigheter Kvarnen AB och Brf Njord ge ytterligare information.