Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler, som är ett komplement till föreningens stadgar samt de allmänna råden om brandsäkerhet, blir vårt boende ännu mer trivsamt och säkert ur brandsynpunkt.

För vem gäller reglerna
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även övriga familjemedlemmar, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten omfattas. Trivselreglerna gäller också för hyres- och andrahandshyresgäster. Utöver dessa regler gäller föreningens stadgar.

Generellt gäller visad hänsyn och sunt förnuft.

Störande ljud
Ljudnivån i lägenheterna ska hållas på en sådan nivå att man inte stör sina grannar. Tänk dock på att vissa ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Mellan klockan 22:00 och 07:00 söndag-torsdag samt mellan 23:00 och 08:00 fredag-lördag får inga störande ljud förekomma. Man bör även undvika att använda disk- och tvättmaskin samt torktumlare under dessa timmar då ljud transporteras i huset.

Störande hantverksarbete ska föreläggas mellan klockan 08:00 och 19:00 vardagar, 09:00 och 18:00 helgdagar.

Om du upplever att ljudnivån från en granne är så störande att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra din bostadsmiljö så börja med att ta personlig kontakt med grannen, som kanske inte tänker på att dennes ljudnivå är störande. Tala om att du blir störd av ljuden från dennes lägenhet och försök hitta en gemensam lösning på problemet.

Trapphus, loftgångar och vindsförråd
Det är tillåtet att ha bord och stol av mindre typ i loftgången. Det måste dock vara minst 1.20 meter fritt utrymme för passage. För den gemensamma trivseln håll loftgången prydlig och fri från onödiga föremål. På vintertid kan du hålla rent från snö med hjälp av sopkvastar som ställs ut av föreningen.

Barnvagnar, rullatorer, rullstolar, cyklar och andra föremål får inte förvaras i entréer eller trapphus då de utgör hinder vid utrymning och kan hindra framkomligheten för blåljuspersonal. De kan även utgöra en giftig rökutveckling vid händelse av brand.

Det är tillåtet att tillfälligt ställa föremål som barnvagnar, rullatorer etc. på loftgångarna förutsatt att de inte utgör hinder vid utrymning eller hindrar framkomligheten för såväl blåljuspersonal som grannar. Loftgångarna ska dock inte användas som en plats för permanent förvaring av föremål, använd därför cykelställen på innergården eller garaget för din cykel, istället för på loftgångar och trapphus. Det är förbjudet att förvara föremål utanför ditt vindsförråd. 

Rökning
Du som röker, tänk på att dina grannar kan tycka att det otrevligt då röken till exempel kan spridas till dina grannars lägenheter via öppna fönster. När du röker på balkongen är det bra om du kan förvissa dig om att dina grannar inte störs av röken, tänk på att många sovrum finns på balkongsidorna. Vid rökning på innergården ska avsedd plats användas, dvs intill föreningens soptunnor som har askkoppar i locket. Loftgångar är ett gemensamt utrymme varför rökning ska undvikas där om dina grannar störs av rök – fråga och visa hänsyn!

Övriga gemensamma utrymmen där rökning inte är tillåtet är trapphus, hissar, vindar och tvättstuga.

Se även till att fimpar städas undan och kastas på avsedd plats. Inga fimpar ska lämnas på innegårdens mark och egna askoppar placerade på innergården eller vid entrédörrar är ej tillåtna. 

Sopor
Källsortering ska ske i soprummen enligt anslagna anvisningar. Grov- el, eller farligt avfall får absolut inte slängas soprummen utan ska i stället lämnas av enskild till någon av kommunens återvinningscentraler.

Avlopp
Fett av olika slag hör inte hemma i köksavloppet. För att minska risken för igensättning och stopp i avloppet och onödiga rensningskostnader och andra olägenheter såsom översvämning, måste man tänka på att

  • före diskning, torka ur fettet i stekpannor och kastruller med papper som sedan slängs i soporna.
  • aldrig hälla ut frityrolja eller andra oljor i avloppet. Oljor skall lämnas till återvinningscentral, till exempel i en petflaska.
  • inte använda toaletten till annat än den är avsedd för.

Tvättstuga
Du ansvarar för att maskinerna att rengjorda efter din tvättid. Se även till att ta bort damm ur tumlare och torkskåp innan du lämnar tvättstugan. Läs mer om regler och bokning under Fastigheten/Tvättstuga på hemsidan.

Det är ej tillåtet att ta med husdjur in i tvättstugan på grund av allergi. 

Rengöring av mattor
Mattor eller motsvarande får inte skakas över balkong- eller loftgångsräcken. För att underlätta rengöring kan piskställningen som finns vid föreningslokalen användas för rengöring.

Grillning
Att grilla hör till på sommaren och är tillåtet men flytande tändmedel så som tändvätska får ej användas. Elgaffel, tändblock eller s.k. skorstenständare rekommenderas. För att minimera os- och rökutveckling ska grillgaller hållas rena. Engångsgrillar är inte tillåtna.

Grillning i loftgångarna är inte tillåtet. För er som har balkong och inte bor överst rekommenderas elektrisk grill. Grillning sker med aktsamhet. Länsstyrelsens och brandförsvarets beslut om eldningsförbud ska följas.

Yttre miljö
Markiser på balkonger eller altaner, staket och skydd på balkongräcken får sättas upp endast om de har bestämd form, färg och utförande som godkänts av styrelsen.

Antenner och paraboler får inte monteras på fasaden, balkong eller uteplatser.

Lämna inte ut koden till grindarna till obehöriga. Stäng grindar och dörrar ordentligt efter dig och se till att de går i lås. Detta gäller även dörrarna till soprummen.

Rastning av husdjur inom föreningens område är förbjudet. Husdjur ska hållas kopplade och under uppsikt inom föreningens område.

Håll rent från skräp på innergården och lämna aldrig cigarettfimpar på marken inom föreningens område.

Läs mer på hemsidan om brandsäkerhet under Lägenheten/Brandskydd.