Brandskydd

Här får du tips hur du skyddar din lägenhet mot brand. Läs mer i broschyr MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus (finns som länk längst ner på sidan)

1. Brandvarnare

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring, det är bra att ha flera i lägenheten.

Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.

Var ska du montera brandvarnarna?

 • Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
 • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på
  vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för
  aktivering.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
 • Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Goda råd om brandvarnare

2. Brandsläckare

 • Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara A och B klassad.
 • Välj gärna en pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl.
 • Pulversläckare har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och
  är relativt lätt att använda även för dig som ovan användare.
 • Pulversläckaren är relativt underhållsfri.
 • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning
 • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg.
 • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Goda råd om bransläckare

3. Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått.

Brandfilten består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 x 180 cm. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den.

Kväv branden med brandfilten

När du använder brandfilten rätt så kväver den elden. Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, styk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen.