Lås- och passagesystem

I Brf Njords skalskydd ingår ett digitaliserat lås- och passagesystem. Det är en säkerhetslösning som innefattar porttelefoner och taggläsare, som används vid gemensamma passager samt låscylindrar till samtliga lägenheter. I säkerhetslösningen ingår fyra nycklar och fyra taggar till varje lägenhet. Syftet med föreningens lås- och passagesystem är att säkerhetslösningen ger hög säkerhet samt en ökad trygghet för dig som medlem. Föreningen förfogar över systemet i samverkan med föreningens säkerhetsleverantör CERTEGO.  

Passering
Passering genom gemensamma dörrar sker med tagg och alla fyra taggar fungerar likadant. Alla som bor i Brf Njord har behörighet att passera genom entrédörrar på den egna adressen, både från innergård, gata och garage. På den adress man bor har man även behörighet till förrådsutrymmet samt närmaste miljöstuga. Alla som bor i Brf Njord har behörighet att passera genom allmänna dörrar, dvs. tvättstugans entré, trapphuset på innergården från Kvarnengallerian och grindarna från innergården ut till gatorna (vid Vaksalagatan 32, Salagatan 22C och till S:t Persgatan). Ytterligare en behörighetsgrad finns för bokningar. Denna behörighetsgrad låser upp dörrar via taggläsare endast vid den tidpunkt du har bokat exempelvis en tvättid, föreningslokalen eller andra bokningsbara utrymmen.

Ett undantag från ovan är Väderkvarnsgatan 19A och Salagatan 20A som har behörighet att passera genom varandras entréer. Bakgrunden till detta är att loftgångarna är sammankopplade och de således redan finns fri passage mellan adresserna. Vaksalagatan 32 har även behörighet att passera från garaget in på Vaksalagatan 30A samt Väderkvarnsgatan 21B. 

Felanmälan
Om du uppmärksammar problem med någon taggläsare eller dörr så ska du felanmäla detta enligt Fastighetsskötsel & Lokalvård. Om du saknar behörighet till taggläsare som du borde ha behörighet till enligt ovan beskrivning, kontakta styrelsen via styrelsen@brfnjord.se.

Frågor och svar gällande lås- och passagesystemet

Hur många nycklar och taggar ingår till varje lägenhet?
Styrelsen har beslutat att det ingår 4 st taggar och 4 st nycklar tillhörande varje lägenhet.

Kan jag beställa fler taggar och nycklar?
Nej, styrelsen delar inte ut fler utöver beslutat antal.

Kan jag låna ut mina nycklar och taggar?
Det är upp till bostadsrättshavarna om man vill låna ut sina nyckar eller taggar som man har kvitterat ut.

Hur gör jag om jag har hemtjänstpersonal som behöver extra nycklar och/eller taggar?
Om man är i behov av att personal från Hemtjänst har tillgång till lägenheten så önskar vi att den vårdenhet som har personal arbetandes i fastigheten kontaktar oss för att diskutera vilka möjligheter som finns. Hänvisa till styrelsen@brfnjord.se.

Jag hyr min lägenhet via Uppsala Kommun. Hur gör jag om jag behöver nycklar/taggar?
För dig som hyr din bostad via Uppsala Kommun är det Uppsala Kommun som hanterar utdelningen av nycklar och taggar. Ta kontakt med dem för att få hjälp. Om du å andra sidan saknar behörighet till att passera genom en specifik dörr, kontakta styrelsen@brfnjord.se

Hur passerar jag med tagg vid entréer och gemensamma dörrar?
Håll taggen mot taggläsaren ett par sekunder till dess att du hör ett klick/pip och skärmen på läsaren visar texten ”Olåst” eller "Dörr olåst".

Vad gör jag om jag tappat bort en tagg?
Alla boende i Brf Njord har fått fyra vita taggar uppmärkta med siffrorna 1-4. Om du tappat bort en tagg måste du omgående mejla styrelsen@brfnjord.se och meddela vilken tagg som är borttappad samt vilket lägenhetsnummer det avser. Du identifierar taggen genom att ange vilket nummer (1-4) som stod angivet på den saknade taggen. Denna spärras då av Styrelsen.

Till varje lägenhet ingår fyra taggar. Detta innebär att du skall ersätta eventuell förlorad tagg. En ersättningstagg kostar 250kr och kostnaden aviseras via Riksbyggen. För att kvittera ut en ny tagg, mejla styrelsen@brfnjord.se för tidsbokning.  

Vad gör jag om jag tappat bort en nyckel?
Cylindrarna som installerats till varje lägenhetsdörr har en så kallad ”ReKey”-funktion. Detta innebär att låscylindern går att omprogrammera. Skulle du tappa bort en eller flera nycklar till din lägenhet och vill omprogrammera låset kan du beställa detta via Certego. Observera att detta endast går att göra två gånger per cylinder samt att du själv får bekosta omprogrammeringen.

Om du tappat bort en nyckel så ska detta meddelas till Styrelsen via mejl som lägger en beställning hos Certego. Nya nycklar kvitterar ni ut hos Certego på Fyrislundsgatan 68. Glöm inte meddela styrelsen först då beställningen måste godkännas av styrelsen.

Jag har min bil i den låsta delen i garaget. Hur kommer jag in där?
Till den låsta delen, som vetter mot Salagatan, användes en fjärrkontroll som du kvitterar ut vid tilldelning av parkeringsplats. Hushållets taggar har också behörighet till grinden.

Hur släpper jag enklast in besökare?
Porttelefoner finns placerade vid alla entréer från gatan samt i trapphuset från Kvarnengallerian på innergården. Med hjälp av märkningen på dörrarna ut mot innergården i trapphuset från Kvarnengallerian kan man se på vilken sida man ska stå för att ringa till vilket trapphus.

Mitt namn finns inte med porttelefonens lista. Hur gör jag?
Mejla styrelsen@brfnjord.se med ditt lägenhetsnummer (som står på ytterdörren), förnamn och efternamn samt det telefonnummer du vill koppla till porttelefonen. Du kan anmäla antingen mobiltelefonnummer eller hemtelefonnummer. Du kan anmäla max två (2) telefonnummer per hushåll. Styrelsen kommer att återkoppla till dig när du finns upplagd i porttelefonen. Observera att detta kan ta upp till en vecka.

Hur fungerar porttelefonen för mina besökare?
Din besökare söker upp ditt namn i listan genom att trycka på sökknapparna på enheten, som är utmärkta med förstoringsglas. Antingen bläddrar besökaren fram ditt namn i listan eller så går det bra att söka på för- eller efternamn med hjälp av knappsatsen. Besökaren ska sedan trycka på ”ring” som är en knapp utmärkt med en telefonlur på enheten.

Hur svarar jag i porttelefonen:
Svara i telefonen (numret som ringer inleds med 1849). Tips, spara detta telefonnummer som ”porttelefon” i din telefonbok. Prata sedan med din besökare och bekräfta att det är den besökare du väntar. Om du önskar släppa in personen, öppnar du porten med tangent på din telefon.
Om du ej önskar släppa in den som ringer, behöver du endast lägga på luren.

Viktigt! Släpp inte in obehöriga personer i fastigheten!