Avfall och återvinning

Tänk på att hålla rent i soprummen och endast slänga det som är tillåtet i soprummen. Inga sopor får placeras på golvet utanför sopkärlen. 
Följ anvisningarna i soprummen, bortforsling av ej tillåtna sopor kostar pengar och resulterar i ökade kostnader och förhöjd avgift eller hyra för ditt boende.

För avfall och sopor som ej är tillåtna i soprummen hänvisas till lämplig återvinningscentral som kan hittas på Uppsala Vattens hemsida http://www.uppsalavatten.se/hushall/avfall-och-atervinning/atervinningscentraler/

Föreningen har tre soprum/återvinningsrum:

VÄDERKVARNSGATAN 21A:
Innehåller
2 kärl för hushållsavfall (tömning 3 ggr/v)
1 kärl för matavfall (tömning 3 ggr/v)
1 kärl för ofärgat glas (tömning vid behov)
1 kärl för färgat glas (tömning vid behov)
1 kärl för metall (tömning vid behov)
1 kärl för mjuk och hårda plastförpackningar (tömning vid behov)
1 kärl för tidningar (tömning vid behov)
1 kärl för pappersförpackningar (tömning vid behov)

VAKSALAGATAN 30A:
Innehåller
1 kärl för hushållsavfall (tömning 3 ggr/v)
1 kärl för matavfall (tömning 1 ggr/v)
1 kärl för ofärgat glas (tömning vid behov)
1 kärl för färgat glas (tömning vid behov)
1 kärl för metall (tömning vid behov)
1 kärl för mjuk- och hårdplastförpackningar (tömning vid behov)
1 kärl för tidningar (tömning vid behov)
1 kärl för pappersförpackningar (tömning vid behov)

SALAGATAN 22A:
Innehåller
2 kärl för hushållsavfall (tömning 3 ggr/v)
1 kärl för matavfall (tömning 1 ggr/v)
1 kärl för ofärgat glas (tömning vid behov)
1 kärl för färgat glas (tömning vid behov)
1 kärl för metall (tömning vid behov)
1 kärl för mjuk- och hårdplastförpackningar (tömning vid behov)
1 kärl för tidningar (tömmning vid behov)
1 kärl för pappersförpackningar (tömning vid behov)