Trapphus

Trapphuset får inte användas för att förvara föremål. Dels för att hålla våra utrymningsvägar fria, dels för att det hindrar framkomligheten och dessutom då det innebär risk för ökad spridning vid händelse av brand. Cyklar och barnvagnar förvaras på avsedd plats. 

Sopor får inte ställas ut i trapphuset. Vill du inte ha soporna i lägenheten vill inte dina grannar ha dem i trapphuset heller. 

Dörrmattor får inte användas utanför din lägenhetsdörr pga brandrisk samt då det försvårar städningen för lokalvårdarna.