Underhåll & Ombyggnad

Här finner du viktig information & regler som du ska förhålla dig till som bostadsrättshavare vad gäller underhåll, ombyggnad samt renovering av bostadsrätten. Du kan även ladda ner "Information om ombyggnad Brf Njord" längst ner på sidan.

Kom ihåg att visa respekt för dina grannar och håll störande arbete till dagtid och informera dina grannar i god tid. I vissa fall ska även fastighetsägaren för Gallerian i Kvarnen informeras.

I stadgarna i kapitlet om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter (§35 t.o.m §43) kan du läsa vad stadgarna säger angående dina rättigheter men också dina skyldigheter. Du finner stadgarna här på hemsidan under rubriken Om Föreningen - Stadgar.

Byggavfall:

Byggavfall får ej lämnas i föreningens miljöstugor. Byggavfallet lämnas på lämplig återvinningsstation.

Vid renovering/ombyggnad gäller följande förtydligande:

  1. Innan start ska styrelsen meddelas avseende omfattning av tilltänkt renovering/ombyggnad. Eventuellt bygglov sökes av bostadsrättshavaren, med kopia till styrelsen innan ombyggnation/renovering får påbörjas. För krav på bygglov svarar bostadsrättshavare för att tillsätta alla resurser som kommunen kräver för ombyggnationen.
  2. Den som bygger om/bostadsrättshavaren ska ha ansvarsförsäkring/förstärkt hemförsäkring för bostadsrätt som kopieras och överlämnas till styrelsen innan arbete får påbörjas. Läs mer under fliken Försäkringar
  3. Omfattar ombyggnationen störande arbete såsom ex. bilning ska bostadsrättshavaren, efter samråd med styrelsen, informera fastighetsägaren för Gallerian i Kvarnen, hur och när bilning ska utföras. Information om tidpunkt för bilning sänds till Camilla Sigurd  camilla.sigurd@riksbyggen.se för vidarebefordran till Stadsrum fastigheter.
  4. Arbeten inom bostadsrätten ska följa alla myndighetskrav för ombyggnad såsom El-säkerhetsföreskrifterna, ansvarig behörig byggare med intyg på BKR och GKV intyg för tätskikt inom våtutrymmen. Den som ansvarar för detta utförande ska styrka behörighet i dessa kunskaper innan påbörjat arbete.
  5. Rörmontörer med behörighet gällande utförande enligt säkert vatten och föreskrifter i VVS AMA (där VVS AMA hänvisar till fabrikanternas utförande ska dessa följas fullt ut). Även AFS-anvisningar ska uppfyllas.
  6. Arbeten inom fastigheten med Heta Arbeten får ej påbörjas innan fastighetsägarna vidimerat detta med skriftligt tillstånd. Entreprenören som utför dessa arbeten ska kunna visa upp intyg på Heta Arbeten.
    Efter avslutad Heta Arbeten ska brandbevakningen utföras enligt föreskrifter i Heta Arbeten. All släckutrustning ska finnas inom 2 meter från arbetet med Heta Arbeten.
  7. Avslutningsvis ska dessa ombyggnationer besiktigas av sakkunnig besiktningsman