Mäklarsida

För mäklare. Här finner ni de vanligaste frågorna och svaren som vi brukar få från mäklare.
Sidan fylls på allt eftersom.

Önskas Mäklarbild, Årsredovisning, Stadgar eller Ekonomisk Plan beställs det via vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen Uppsala.

Vid försäljning/överlåtelse samt medlemsansökan ska ni använda Er av Riksbyggens överlåtelseportal, https://overlatelse.riksbyggen.se

Efter att styrelsen har genomfört medlemsprövning, som bland annat omfattar en ekonomisk riskbedömning tar styrelsen beslut om medlemskap. Beslutet översänds till er för fortsatt hantering av försäljningen.

Vanliga frågor:

Hur många nycklar och taggar ingår till varje lägenhet?

 • Det ingår fyra nycklar och fyra taggar till varje lägenhet som ska överlämnas av säljaren i samband med överlåtelsen. Om det saknas en eller flera nycklar och/eller taggar ska dessa ersättas av säljaren innan överlåtelsen. 

Städning av de gemensamma utrymmena samt trapphus, sköter föreningens medlemmar det själva eller har ni anlitat någon extern firma som sköter det?

 • Föreningen har avtal för lokalvård som ombesörjer städningen av trapphus och gemensamma utrymmen.

Är det några större renoveringar på gång?

 • Nej, inga större renoveringar i nuläget.

Finns det bygglov för inglasning av balkong?

 • Nej och inga inglasningar godkännes i dagsläget. 

Är det okej att bygga om sin lägenhet. Exepelvis att bygga om en 2rok till en 3rok?

 • Det finns en strikt och tydlig process för ombyggnad där man behöver ansöka om lov för renoveringar som är större än ytskiktsrenoveringar. Ansökan görs till Styrelsen. Vid ansökan behöver man inkomma med exempelvis certifiering för de hantverkare man planerar anlita, skisser på ombyggnationen, eventuell bekräftad bygglovsansökan etc. Vi kan inte på förhand svara på om vi godkänner en ombyggnation eller inte utan det beror på renoveringens omfattning. Ansökan behandlas från fall till fall och ansökan kan antingen godkännas eller avslås. 

Finns det förråd till varje lägenhet? 

 • Ja. För lägenheter på Salagatan, Väderkvarnsgatan och Vaksalagatan 30 finns vindsförråd. För boende på Vaksalagatan 32 finns källarförråd.

Vilka av dessa gemensamma utrymmen har föreningen? Kostar de något att använda?

 • Cykelförråd
 • Barnvagnsförråd
 • Tvättstuga
 • Föreningslokal (hyreskostnad tillkommer)
 • Hobbyrum (kommande)
 • Övernattningsrum (kommande)

Är det tillåtet att rasta husdjur på innegården?

 • Nej, det är inte tillåtet att rasta någon typ av husdjur på innegården?

Har föreningen några garageplatser och/eller parkeringsplatser? Om ja, vad är kostnaden? Finns det någon ledig plats, om inte hur många står i kö?

 • Föreningen har 51 parkeringsplatser varav 19 är parkeringstillstånd och 32 är fasta parkeringsplatser. Kostnaden är för närvarande 1,200kr per månad för parkeringstillstånd och 1438kr för en fast parkeringsplats. För aktuell köstatus kontakta vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen Uppsala.

Vad har ni för TV- och bredbandsleverantör?

 • Föreningen har Tele2 som TV- och bredbandsleverantör, även Bredband2 finns som bredbandsleverantör i fastigheten. Fr.o.m. årsskiftet 2020/2021 har föreningen gruppavtal med Bredband2 om 1000/1000 bredband. För detta tillkommer en kostnad om 100kr/månaden per bostad som debiteras tillsammans med månadsavgiften. Tele2s grundutbud för TV ingår i avgiften. 

Vad ingår i månadsavgiften?

 • Värme, vatten, grundutbudet från Tele2 (tv-kanaler) samt internet enligt ovan. 

Finns det någon beslutad avgiftshöjning? (eller sänkning)

 • Det kan  eventuellt genomföras en höjning på 3% 2024 beroende på omvärldsläget samt inflation.  

Har föreningen gemensamt bostadsrättstillägg?

 • Nej

Accepterar föreningen juridiska personer vid förvärv av lägenhet?

 • Nej

Accepterar föreningen delat ägande (när föräldrar köper lägenhet till barn)? Om ja, vilket är minsta andel som barnet skall äga?

 • Ja, minsta andel är 10 %

Vid överlåtelse, tar föreningen ut någon överlåtelseavgift? Om ja, betalar säljaren eller köparen denna?

 • Köparen betalar överlåtelseavgift som är 2,5% av prisbasbeloppen samt pantsättningsavgift som är 1,0 % av prisbasbeloppen

Är ni en äkta eller oäkta förening?

 • Brf Njord är en äkta förening

Hur många lägenheter består föreningen av?

 • Föreningen består av 152 st lägenheter