Parkeringsplatser

Här finner du information angående parkeringsplatser i Brf Njord.

Föreningen förfogar över ett antal parkeringsplatser i Kvarnen garaget för dig som är innehavare av en lägenhet i Brf Njord. Parkeringsplatserna har ett separat kösystem i mån av lediga parkeringsplatser. Föreningen förfogar över 32 fasta p-platser, innanför låsta grindar, och 19 s.k. tillståndsplatser i mån av plats ute i det öppna garaget. Infart till Kvarnen garaget sker via S:t Persgatan 35.

Hyresavgiften för ett parkeringstillstånd fast plats i den låsta delen 1.428 kr/månad samt garageplats i den öppna delen är 1275 kr/månad. Parkeringstillstånden upprättas som tillsvidareavtal med uppsägningstid. Uppsägningstiden är 1 månad från hyrestagarens och Brf Njords sida. 

Det är inte möjligt att göra uppehåll eller pausa sitt tillstånd och det är inte heller tillåtet att hyra ut sitt personliga parkeringstillstånd till annan. Detta innefattar även eventuella andrahandshyresgäster.

Principen är en parkeringsplats per hushåll. Skulle det säremot finnas ledigaplatser så kan man få ytterligare en parkeringsplats till hushållet. Skulle det uppkomma behov av parkeringsplats för hushåll som inte innehar en parkeringsplats tidigare kan hushåll som har fler platser få en av sina platser uppsagda och tilldelas sedan hushåll som inte har parkeringsplats tidigare. detta sker enligt principen Sist in - först ut.

Hantering av föreningens P-platser

Styrelsen hanterar inte föreningens P-platser utan det är Riksbyggen som stödjer föreningen med den tjänsten. Parkeringstillstånd, uppsägning samt kösystem hanteras och administreras av vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen Uppsala.

"Mitt Riksbyggen" är en portal för dig som boende som du når via hemsidan https://mitt.riksbyggen.se/. Via denna sida finns en portal där du kan söka en parkeringsplats via kösystemet. Inloggning till Mitt Riksbyggen görs enklast via Bank-ID.

Vid frågor hänvisas du till kundtjänst via boa@riksbyggen.se, 0771 - 860 860. I andra hand kan du kontakta föreningens kundansvarig på Riksbyggen, Joel Ohlsson, joel.ohlsson@riksbyggen.se, 018-18 97 56.

Om du har frågor om Kvarnengaraget generellt, exempelvis felparkerade bilar el. dyl. hänvisas du till Uppsala Parkerings AB (Uppsala kommun) 018-727 40 10 eller kommunens växel 018- 727 00.

Parkeringsplats i den - öppna garagedelen - anmäla bilens registreringsnummer

Brf Njord ekonomiska förvaltare, Riksbyggen, administrerar och hanterar kö portalen för att anmäla intresse för föreningens P-platser samt utfärdande av hyresavtalen för garageplatserna.

Brf Njords samarbete med Uppsala Parkerings AB (UPAB), som förvaltar Kvarnen garaget hanterar bland annat administrationen av samtliga P-platser i garaget vad gäller registrering av bilarnas registreringsnummer.

Du som erbjudits en parkeringsplats via föreningen i Kvarnengaragets öppna del ska registrera bilens registreringsnummer via UPAB hyrportal.

Det är mycket viktigt att du registrerar bilens registreringsnummer, annars riskerar du att få parkeringsböter. Vid frågor om registrering kontakta info@uppsalaparkering.se eller 018-727 82 48.

En parkeringsplats i den öppna delen innebär att du har ett B-tillstånd. Det innebär även att du ska parkera på P-platser angivna med ”Avgift eller tillstånd B”.