Förråd

Tillhörande förråd finns till alla lägenheter i Brf Njord.

För lägenheter på Salagatan, Väderkvarnsgatan och Vaksalagatan 30 finns vindsförråd av typen kallförråd. För boende på Vaksalagatan 32 finns källarförråd.

Du skall själv se till att hålla ditt vindsutrymme låst med hänglås.

Föremål får inte vara utanför förråden och i gångarna. Dels för att hålla våra utrymningsvägar fria, dels för att det hindrar framkomligheten och dessutom då det innebär risk för ökad spridning vid händelse av brand.

Föreningen genomför regelbunden rensning av materiel och föremål som är placerad i gångar och utanför förråd.