Styrelsen söker en ledamot med kunskap i fastighetsfrågor

Med anledning av att ordinarie fastighetsansvarig, som är vald till 2024, kommer att flytta från föreningen i höst behöver styrelsen en ersättare så snart som möjligt.

Hur gör jag för att föreslå ersättare?

Om du föreslår en person bör hen ha gett sitt samtycke. För att valberedningen ska kunna nå vederbörande ska du lämna hens kontaktuppgifter och gärna en kort redogörelse för relevanta meriter eller varför du föreslår medlemmen. Du kan också anmäla dig själv.

Du skickar namnförslag med kontaktuppgifter till någon av oss i valberedningen med kopia till övriga i valberedningen, senast 27 oktober, se nedan. Om något är oklart kan du också skicka frågor kring ersättare.

 

I huvudsak kommer du att ansvara för:

  • Föreningens kontakt med fastighetsförvaltningen.  
  • Avtalsuppföljning som rör fastighetsförvaltning kring frågor om el, vatten, renhållning, värme, ventilation, TV och bredband samt mot Kvarnen-gallerians fastighetsägare.
  • Samverkan med ordföranden för upphandling av fastighetstjänster.
  • Föreningens underhållsplan och föredra den vid årsstämma.
  • Framtagning av förslag hur medlen ur yttre fonden ska disponeras i samråd med kassören.
  • Anvisningar innan beslut om förändringar vid renoveringar samt dokumentation av dessa.
  • Fastighetsdokumentation.

 

Allmänt om rollen som ledamot

Arbetet som styrelseledamot i Brf Njord styrelse är ansvarsfullt och ställer krav på engagemang för att kunna företräda våra medlemmars intressen. Delta på planerade styrelsemöten samt i uppdrag mellan styrelsemöten. Uppdraget som ledamot innebär även att inom ramen för styrelsearbetet företräda verksamheten som bedrivs av Brf Njord som helhet och inte agera utifrån särintressen.  Det är av betydelse att som ledamot ha viss kunskap inom ekonomi, juridik, projektledning och/eller fastighetsförvaltning.

 

Övrig information från Valberedningen

Inför den planerade föreningsstämman (årsmötet) 2024 kommer Valberedningen att skicka ut information om omval och/eller nyval. Vi kommer då att be dig som medlem att komma in med förslag till lämpliga personer att ingå i styrelsen samt förslag till revisorer.

 

Hälsningar från Valberedningen för Brf Njord

 

Helena Dübeck, helena.dubeck@gmail.com

Lars Malmqvist, larsmalmqvist@yahoo.se

Ylva Wassél Bertilsdotter, ylvawassel@gmail.com