Förhandsinformation –  Vill du vara ledamot i styrelsen?

Vi vill med denna information att Du redan nu funderar över vilken eller vilka medlemmar som du vill föreslå som ledamot, eller kanske du själv är intresserad?!

Att vara ledamot är både en ansvarsfull och viktig uppgift att företräda medlemmarnas intressen. Viktigast är att man är intresserad av uppdraget men har man viss kunskap inom ekonomi, juridik, fastighetsförvaltning eller erfarenhet från föreningsverksamhet så underlättar det uppdraget inledningsvis.

Mer detaljerad information om kommande omval och nyval, behovet av nya ledamöter samt vilka kunskaper som behövs, kommer att skickas ut i april. Detta inför föreningsstämman (årsmötet) i vår.  

Om du har frågor, kontakta Valberedningen för Brf Njord:

Helena Dübeck, helena.dubeck@gmail.com
Lars Malmqvist, larsmalmqvist@yahoo.se
Ylva Wassél Bertilsdotter, ylvawassel@gmail.com